دسته: اخبار

سامتا

درباره ما

درباره ما سامتا : دایرکتوری جامع ایرانیان با استفاده از سیستم سامتا( سامانه آگهی و مدیریت تبلیغات ایرانیان) جهت ایجاد