تل تاو

شركت مهندسين مشاور تل تاو تبريز

تل تاو

شركت مهندسين مشاور تل تاو تبريز در تاريخ 20/5/81 تاسيس گرديده و در ادامه فعاليتهای خود موفق

به دريافت گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در رسته­های “ژئوتکنيک” و “ساختمانهای مسکونی،

تجاری، اداری، صنعتی و نظامی” از معاونت برنامه­ريزی و نظارت راهبردی رييس­جمهور و پروانه اشتغال

به کار مهندسی و خدمات فني و آزمايشگاهي از وزارت مسکن و شهرسازي گرديد. اين مشاور از بدو

تاسيس، همكاري خود را با ارگانهاي دولتي و موسسات خصوصي آغاز كرده و در حال حاضر با گسترش

فعاليت خود داراي واحدهاي ژئوتکنيک و زمين­شناسی، آزمايشگاه، ابنيه و كنترل پروژه مي­باشد.

اين مشاور با تجهيز مناسب آزمايشگاه مرکزی خود با لوازم و تجهيزات خاص آزمايشگاهی و تعدادی

خودرو نمونه­برداری و وسايل کربرداری و کنترل کيفی، در فضايي مناسب، يکی از کاملترين و مدرن­ترين

آزمايشگاههای منطقه را دارا بوده و سرويس­دهی مناسب را به کليه پروژه­های مطالعاتی، کنترلی و آزمايشگاههای محلی، انجام می­دهد.

با توجه به هدفی كه اين شركت در جهت ارتقاء كيفيت خدمات دارد، به عنوان اولين مشاور ژئوتکنيک در

سطح استان موفق به پياده سازي و اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد

ISO9001-2000 و نهايتاً با توجه به طي شدن مراحل بهبود مستمر در سيستم و پياده سازي الزامات

استاندارد ISO9001-2008، موفق به اخذ گواهينامه مديريت کيفيت بر مبناي استاندارد ياد شده گرديد.

با استقرار سيستم مديريت کيفيت، طرح­ريزی، کنترل، تضمين، بهبود و اثر بخشی کيفيت ارايه خدمات در

شركت نهادينه شده و به طور مستمر، اثر بخشی سيستم مديريت کيفيت در حال بهبود می­باشد و

مميزی­های سالانه آن و تمديد 3 ساله گوا­هی­نامه­ها مرتباً با موفقيت انجام يافته است.

طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی تل تاو

تهيه طرحهای مقدماتی و اجرايی پروژه­ها

مطالعات اوليه مکانيابی و لکه­گذاری طرح

ارايه طرح توجيهی و بررسی­های ميدانی و اقتصادی پروژه­ها

بررسی­های مصالح و سيستمهای سازه­ای و اجرايی مناسب با توجه به شرايط خاص طرح

ارايه نقشه­های فاز 2 پروژه اعم از معماری، سازه و تاسيسات

نظارت کارگاهی و عاليه پروژه­های عمرانی

طراحی داخلی

معرفی سيستم مديريت کيفيت در شركت مهندسين مشاور تل تاو

بر اساس استاندارد: ISO 9001:2008

امروزه در عصر ارتباطات که همه روزه شاهد تحولی جديد در عرصه علوم و فنون می­ باشيم، وجود

ستانداردها يکی از عوامل و ابزار مهم جهت رسيدن به توسعه پايدار می­باشند و تنها سازمانهايی پيشرفت

خواهند نمود که همگام با استانداردهای جهانی، کيفيت خدمات خود را به طور مستمر بهبود بخشند.

با توجه به اين موضوع، مديريت مهندسين مشاور تل تاو در راستای ارتقاء سطح خدمات مهندسی

قابل ارائه و پاسخگويی به نيازهای مشتريان و جلب رضايت آنان، از بهمن ماه سال 1383 اقدام به

پياده کردن سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه مرکزی مشاور نمود.

در اين راستا ابتدا خط­ مشی کيفيت تهيه شده و سپس اهداف کيفيتی سازمان مشخص گرديد.

بر اساس اين اهداف ساختار سازمانی تدوين و سپس اقدام به مستندسازی نظام­نامه­ها شامل

فرايندهای مديريتی و اصلی و جانبی، کنترل مستندات، کنترل سوابق کيفی، مميزی داخلی، پيگيری

خدمات نامنطبق، اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه، آموزش، کاليبراسيون و … گرديد و نهايتا بر اساس

نظام­نامه کيفی آزمايشگاه، دستورالعملهای اجرايی برای کليه مراحل ارايه خدمات و انجام آزمونها

(از تحويل و انبارش نمونه­ها تا تسليم گزارش) تهيه گرديده و جهت اجرا ابلاغ گرديد. در ادامه برای کليه دستگاه­های آزمون، دستورالعمل کارکرد و برنامه تعميرات و نگهداری تدوين شده و در اختيار کاربران

دستگاه­ها گذاشته شد. همچنين تعدادی مرکز معتبر از سوی اداره کل استاندارد ايران برای انجام

کاليبراسيون دستگاه­های آزمون شناسايی شده و دستگاه­های اندازه­گيری آزمايشگاه در کميتهای

دما، جرم، طول،حجم و فشار به مراکز مذکور ارسال گرديده و گواهی کاليبراسيون برای آنها صادر

شد و اين کار به صورت دوره­ای در حال انجام می­باشد. همچنين تجهيزات آزمايشگاهی نيز زير نظ

ر نماينده­های مجاز کارخانجات توليد کننده کاليبره می­گردند که کليه مدارک در محل آزمايشگاه مرکزی

موجود بوده و در دسترس مشتريان است.

تل تاو

با توجه به نقش آموزش و الزامات استاندارد، برنامه آموزشی برای پرسنل تدوين گرديده و بر اساس آن

آموزشهای لازم در زمينه­ه ای فنی و مديريتی در حال انجام می­ باشد.

در مردادماه سال 1384 با استقرار کامل الزامات استاندارد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000 و

در پی بازديد و مميزی کارشناسان شرکت  GLOBALانگليس، آزمايشگاه مرکزی تل تاو برای اولين بار

در بين آزمايشگاههای شمال غرب کشور و در سال 1387 كل مجموعه شركت موفق به اخذ گواهينامه

سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000 گرديد. و نهايتا با توجه به طي شدن مراحل بهبود مستمر در

سيستم، و پياده سازي الزامات استاندارد ISO9001-2008، موفق به اخذ گواهينامه مديريت کيفيت

بر مبناي استاندارد ياد شده گرديد که تا اين تاريخ مرتباً مميزی و تمديد گرديده است.

رای دهید و یک نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *