یک آگهی ایجاد کنید

چه نوع آگهی را می خواهید اضافه کنید؟

Choose a Package

Basic

Pricing plan image

  • قابلیت درج 1 آگهی
  • ارسال در همه دسته بندی ها
  • انقضا 20 روز
  • قابلیت ادعا برای دیگران

Advanced

Pricing plan image

قیمت اصلی ﷼2.000.000 بود.قیمت فعلی ﷼1.500.000 است.

  • 5 آگهی
  • درج در همه دسته بندی ها
  • انقضا 90 روز
  • آگهی ویژه