یک آگهی ایجاد کنید

چه نوع آگهی را می خواهید اضافه کنید؟

Choose a Package

Premium

Pricing plan image

6.000.000

 • نامحدود آگهی
 • دسته بندی نامحدود
 • 360 +10 روز
 • آگهی ویژه

Advanced

Pricing plan image

قیمت اصلی ﷼2.000.000 بود.قیمت فعلی ﷼1.500.000 است.

 • 5 آگهی
 • درج در همه دسته بندی ها
 • انقضا 90 روز
 • آگهی ویژه

Basic

Pricing plan image

 • قابلیت درج 1 آگهی
 • ارسال در همه دسته بندی ها
 • انقضا 20 روز
 • قابلیت ادعا برای دیگران