بلاگ

سپتامبر 21
تبلیغ سامسونگ: قوانین را ننویسید

لوازم خانگی متصل: قوانین را دوباره بنویسید لوازم خانگی سامسونگ با دستگاه های شخصی و…

سپتامبر 06
آیین نامه تولید محتوا

آیین نامه تولید محتوا بررسی اصول و الزامات اولیه برای نوشتن یک محتوای خوب و همسو با…

آگوست 19
معیارهای گوش دادن اجتماع و KPIچطور و چگونه برای ردیابی کنیم

در مواقع بحران، مهم است که اطمینان حاصل کنید که تمام تصمیمات تجاری که می گیرید منجر به…

اکتبر 26
Should startups care about profitability?

There are certain topics that even some of the smartest people I talk with who aren’t…

اکتبر 26
One thing separates creators

Enterprise applications are complex — there is an insane amount of information that is…

اکتبر 25
میلی ثانیه هایی که میلیونر می سازند

مطالعه ای در مورد چگونگی تأثیرگذاری بهبود سرعت سایت در تلفن همراه بر برندینگ برای…

اکتبر 25
What to do if tour product isn’t growing

As a founder, product lead at Pinterest and PM for a couple products at Google, as…