تومان20,000

خرید محصول 1K ممبر تلگرام تلگرام مانند دیگر شبکه های اجتماعی، پذیرش اجتماعی توسط تعداد کل دنبال کننده ها و یا لایک اندازه گیری می شود در تلگرام اعضای کانال از نوع مشابه از هویت استفاده می شود. برای مثال، اگر یک پروفایل با نام تجاری در تلگرام است که با داشتن تعداد مناسبی از [...]